Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोल्पा

ठुलीभेरी-३, दुनै,डोल्पा


भूपेन्द्र थापा
भूपेन्द्र थापा

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

लक्ष्मीदेवी शर्मा
लक्ष्मीदेवी शर्मा

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)