Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोल्पा

ठुलीभेरी-३, दुनै,डोल्पा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोल्पा

ठुलीभेरी-३, दुनै,डोल्पा

सुरेश सुनार


सुरेश सुनार


सुरेश सुनार
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शाखा प्रशासन शाखा
पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल ssunar@moha.gov.np
सम्पर्क 9858307777
ठेगाना भेरी-४, जाजरकोटभेरी नगरपालिका 4, जाजरकोट
बहाल मिति २०७६ माघ २६