Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोल्पा

ठुलीभेरी-३, दुनै,डोल्पा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोल्पा

ठुलीभेरी-३, दुनै,डोल्पा

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 सुरेश सुनार सुरेश सुनार प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रशासन शाखा 9858307777
ssunar@moha.gov.np
2 लक्ष्मीदेवी शर्मा लक्ष्मीदेवी शर्मा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रसाशन शाखा 9851165959
laxmisarma@gmail.com
3 हस्त बहादुर बुढा हस्त बहादुर बुढा लेखापाल लेखा शाखा 9863122904
hastajumli68@gmail.com
4 सन्तोष बोहोरा सन्तोष बोहोरा कम्प्यूटर अपरेटर कम्पुटर शाखा 9858366138
bohorasantosh444@gmail.com
5 मुन बहादुर बुरथापा मुन बहादुर बुरथापा कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9848303033
6 सुमन थापा सुमन थापा कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9848303062
7 सुरेन्द्र बुढा सुरेन्द्र बुढा कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9868042413
8 दन्ता महतारा दन्ता महतारा कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा 9848324344
9 सुन कुमारी थापा सुन कुमारी थापा कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा