Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोल्पा

ठुलीभेरी-३, दुनै,डोल्पा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोल्पा

ठुलीभेरी-३, दुनै,डोल्पा

कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सम्पर्क नम्बर

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु
       
सि.नं. दर्जा नाम थर मोबाईल नं. 
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनार  ९८५८३०७७७७
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी  लक्ष्मीदेवी शर्मा  ९८५११६५९५९
लेखापाल हस्त बहादुर बुढा ९८५८३२०४६५
ना.सु. धर्मराज शाही  ९८६८३०८६७१
क.अ. सन्तोष बोहोरा  ९८४८३६६१३८
प्र.ह. धनिराम घर्ती मगर  ९८४७८९२७४४
का.स. सुरेन्द्र बुढा ९८६८०४२४१३
का.स. दन्ता महतारा ९७४८९००८९८
का.स. मन बहादुर बुरथापा ९८६८३१२१८३
१० का.स. सुमन थापा ९८४८३०३०६२
११ का.स. सुन कुमारी थापा  ९८६८९७७७७५